Criminal law and criminology

Criminaliteit heeft steeds vaker een grensoverschrijdend en grensoverstijgend karakter. Denk hierbij aan mensenhandel, wapenhandel, drugshandel, terrorisme en cybercrime. Aandacht voor de internationale aspecten van de oude en nieuwe vormen van criminaliteit. Rechtsvergelijkend karakter. De voortschrijdende invloed van nieuwe techniek in het strafrecht, zoals het gebruik van dna-bewijsmateriaal en digitaal bewijsmateriaal en de rol die getuigendeskundigen daarbij spelen, leidt niet alleen in Nederland tot discussie. Ook in andere rechtsstelsels spelen problemen op dit vlak en zoekt men naar oplossingen. Verschillende stelsels van bewijsverkrijging en bewijswaardering. Opleiding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »