Cybersafety

Cybersafety verwijst naar veiligheid in cyberspace. Cybersafety is een breder begrip dan het veel gebruikte cybercrime – dat zich immers beperkt tot criminaliteit (het plegen van misdrijven).
Te verwachten is dat het maatschappelijk belang van internet de komende jaren nog verder toeneemt. Ook is te verwachten dat veiligheidsproblemen op internet zullen toenemen. Een groot probleem is echter dat over de aard en omvang van onveiligheid in cyberspace nog weinig gedegen informatie voorhanden is. Zo is het primaire probleem bij de bestrijding van cybercrime het gebrek aan kennis bij politie en justitie. Juist vanwege de geringe kennis op het gebied van cybersafety. Lectoraat van hogeschool doet onderzoek naar cybersafety dat er in eerste aanleg op gericht is om overzicht te creëren en probleempunten te identificeren. Daarbij houdt het lectoraat zich bezig met het ontwikkelen van methoden om trends in cybersafety te monitoren. Naast door het lectoraat zelf geïnitieerde onderzoeken voert het lectoraat ook onderzoek uit voor externe opdrachtgevers.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »