Digitale Distributie

Kranten en omroepen verspreiden hun journalistieke producten via hun eigen websites of via eigen apps op tablets en mobiele telefoons. Sociale media zoals Facebook en digitale ‘kiosken’ zoals Google en Blendle krijgen echter een steeds belangrijkere rol als digitale intermediairs voor de distributie en marketing van journalistieke inhoud, evenals voor de interactie met het publiek.
In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke journalistieke en bedrijfsmatige afwegingen journalistieke organisaties maken bij de verspreiding van hun producten via digitale intermediairs en de gevolgen die dit heeft voor de economische positie van journalistieke organisaties.
De volgende vragen staan bij journalistieke bedrijven centraal: moeten kranten en omroepen hun artikelen en programma’s zo breed mogelijk verspreiden via Google News, Facebook, en Blendle om zoveel mogelijk lezers en kijkers te bereiken?; moeten ze de meest waardevolle artikelen en programma’s juist alleen via hun eigen websites verspreiden?; welke meerwaarde heeft de interactie met gebruikers voor de kwaliteit en de kosten van journalistieke producten? welke nieuwe vaardigheden zijn nodig voor een optimaal gebruik van digitale intermediairs? welke kosten en opbrengsten gaan gepaard met distributie via digitale intermediairs?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »