Digitale innovatie: patientomgeving

Maar hoe zorgen we dat patiëntenomgevingen ook echt meerwaarde hebben voor patiënten en professionals? Er leven nog veel vragen over bijvoorbeeld de inbedding van een patiëntenomgeving in een zorgorganisatie. Wat betekent het gebruik van patiëntenomgevingen voor het zorgproces van de patiënt en het werkproces van de professional? Hoe kan het bijdragen aan gezondheid en welzijn van mensen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van ESHPM naar digitale patiëntenomgevingen. Met ons onderzoek ontwikkelen we kennis die de zorg verder hebt. Met behulp van actieonderzoek verhogen we de kwaliteit van innovatieprojecten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »