Eetgewoonten moeilijk te veranderen

Eetgewoonten veranderen minder snel dan verwacht. Dat komt door de invloed van culturele, sociale, economische en omgevingsfactoren en het verband tussen eetgewoonten en culturele identiteit. Voorlichtingscampagnes dienen daarom rekening te houden met verschillen in eetgewoonten en de waarde die allochtonen hechten aan hun tradities.
Meer dan de helft van volwassen niet-westerse allochtonen in Nederland lijdt hieraan. Het gevolg is een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Promovenda deed onderzoek onder Amsterdammers van Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse afkomst. Haar studie richtte zich op eetgewoonten en de perceptie van overgewicht als motivatie voor gewichtsbeheersing. Het doel van het onderzoek is om bij te dragen aan de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende programma’s (o.a. voorlichtingscampagnes).

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »