Eiwitten voor voedselapplicaties

Onderzoek naar mogelijkheden om eiwitten uit alternatieve bronnen uit gewassen en micro-organismen met behoud van functionaliteit te isoleren. Dergelijke isolaties worden op kleine en grotere schaal uitgevoerd met gangbare technieken. Pilotfaciliteit voor chromotografie. Verbetering van de toepassingen van eiwitten. Hiertoe worden de functionele eigenschappen van eiwitten aangepast door modificaties. Daarbij ligt de nadruk op enzymatische chemische en fysische modificaties. Ontwikkeling van innovatieve, niet op vlees gebaseerde, eiwitrijke voedingsmiddelen. Consument-gestuurde aanpak.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »