Emerging risk decision support

Emerging risks detectie is een noodzakelijke discipline voor het effectief inrichten en updaten van early warning systemen, maar uitermate complex. Het gaat erom mogelijke voedselveiligheidsrisico’s te ontdekken die zich in de (nabije) toekomst openbaren. Tot nu toe worden experts uit diverse disciplines hiervoor ondervraagd. Het combineren van expertkennis uit verschillende disciplines in een grote kennisfragmentenverzameling is als vernieuwend idee uitgewerkt. Deze verzameling wordt gevoed door feiten uit verschillende disciplinaire databronnen. De bediener(s) van het ERDS-systeem kunnen navigeren door kennis en feiten waar men zelf niet altijd weet van heeft. De risicopaden die het systeem afleidt en die de gebruiker op waarde schat, zijn mogelijk onderwerp van nader onderzoek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »