ICT in de Zorg

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af: een stijgende zorgvraag waarbij het aantal zorgverleners naar verhouding veel minder hard stijgt, een groeiende vraag naar zorgarrangementen voor bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen en toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit. Om hieraan te kunnen voldoen moeten de zorgprocessen op slimme en doelmatige wijze ingericht worden. Een optimale inzet van ICT in de zorg is daarbij noodzakelijk.
Er is veel mogelijk. Toch maken zorgverleners nog maar mondjesmaat gebruik van uitwisseling van elektronische patiëntengegevens. Door onderzoek te doen naar de oorzaken kan advies verleend worden aan een gezondheidsinstelling over een resultaatgerichte aanpak, met als uiteindelijk doel het zorgproces met ICT-oplossingen te optimaliseren
Er wordt gekeken naar verschillende aandachtsgebieden, waaronder telezorg, de communicatie tussen zorgverleners en zelfmanagement van patiënten. Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan: waar hebben patiënten of cliënten behoefte aan en welke randvoorwaarden stellen ze daarbij? Wat zijn de effecten van nieuwe technologie; wordt de zorg er beter van?
Door slim gebruik te maken van ICT kan de informatievoorziening tussen huisartsen, apothekers en specialisten op verschillende locaties efficiënter en effectiever verlopen dan tot nu toe gebeurt. .

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »