ICT & innovatie

Toekomst in ICT richt zich op het verkennen van de toekomst en de mogelijkheden die ICT daarin te bieden heeft. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe producten, diensten, processen en businessmodellen zijn toegesneden op de toekomst? Toegepast onderzoek heeft als doel om op basis van die inzichten goed onderbouwde besluiten te nemen. Een andere pijler van het lectoraat is nauwe samenwerking met het midden- en kleinbedrijf, om gezamenlijk innovaties te ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »