ICT-innovaties in de zorg

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af; een stijgende zorgvraag waarbij het aantal zorgverleners naar verhouding veel minder hard stijgt, een groeiende vraag naar zorgarrangementen voor bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen en toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit. Om hieraan te kunnen voldoen moeten de zorgprocessen op slimme en doelmatige wijze ingericht worden. Een optimale inzet van ICT in de zorg is daarbij noodzakelijk.
Telezorg omvat de communicatie tussen zorgverleners en zelfmanagement van patiënten. Centraal daarbij staat: waar hebben patiënten of cliënten behoefte aan en welke randvoorwaarden stellen ze daarbij?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »