Interactief kippenstallen ontwerpen

Aanpak om ontwerpend bij te dragen aan systeeminnovaties, ingrijpende vernieuwingen in bijvoorbeeld de veehouderij. Een praktische aanpak die schijnbaar tegengestelde behoeften van heel verschillende spelers (boeren, dieren, burgers) met elkaar probeert te verenigen. Dat gebeurt door beter te kijken naar de uiteindelijke doelen van mensen en op basis daarvan oude en nieuwe functies op nieuwe manieren te combineren. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar juist ook om de sociale omgeving, tradities en cultuur. De ervaring leert dat het beste technische ontwerp niet noodzakelijk de beste oplossing is. Met behulp van deze aanpak zijn bijvoorbeeld twee volstrekt nieuwe manieren ontworpen om kippen te houden. Ook voor de varkens- en rundveehouderij is aan zulke nieuwe ontwerpen gewerkt. Eigenlijk van konijnen en eenden tot paddenstoelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »