Dossiernummer Titel Trefwoorden
K9020 Warmteterugwinning in compostvloer bio-brandstoffen; compostvloer
K9003 Nieuwe teeltmethoden in water tuinbouw; teeltmethode
K8990 Nieuwe methode om betere kassen te ontwerpen agrarische technologie; kassenbouw
K8977 Sensors geven grip op kwaliteit kwaliteit voeding; sensors
K8971 Precisiesproeiers tegen ongewenste aardappels agrarische technologie; sproeien; aardappel
K8969 Automatisch fotosynthse meten in de glastuinbouw glastuinbouw; fotosynthese
K8952 Oogstrobot voor paprika agrarische technologie; robot; paprika
K8950 Voorzichtige robothand voor tuinbouw agrarische technologie; robot; tuinbouw
K8886 Volautomatische ridderzuringrobot agrarische technologie; robot; ridderzuring
K8802 Computeradvies voorkomt uitgeputte asperges tuinbouw; asperges
K8756 Grasraffinage voor eiwitconcentraat en sap agrarische technologie; grasraffinage
K8695 Mobiel teeltsysteem voor kasrozen plantenteelt; teeltsysteem
K8693 Alternatieve pluimveehouderijsystemen pluimveehouderij; welzijn
K8691 Droogmethode instant-groenten en fruit behandeling versproducten; drogen; groenten
K7726 Ontwerpen van geavanceerde machines agrosector agrarische technologie; mechanisering
K7473 Nieuwe stalconcepten voor duurzame kip agrarische technologie; stalconcept; kippen
K7146 Faciliteiten en technologie voor de dierhouderij productie plantaardig en dierlijk
K7107 Teeltsystemen agrarische technologie; teeltsysteem; innovatie
K7091 Agrotechniek en management innovatie; agrotechnologie
K6838 Innovatieve varkenshouderij varkenshouderij; innovatie