Law and Health Care

De gezondheidszorg is door een niet aflatende stroom van nieuwe wet- en regelgeving aan snelle en ingrijpende veranderingen onderhevig. Demografische, medisch-ethische en (bio)technologische ontwikkelingen voeden een brede maatschappelijke discussie over de grenzen van de zorg. De collectieve zorguitgaven beslaan al meer dan 10% van de Nederlandse economie. De komende jaren stijgt dit percentage verder door vergrijzing en de vergoeding van veel, kostbare nieuwe behandelingen. We staan voor grote uitdagingen om (de toegang tot) goede en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen. Hierbij biedt het gezondheidsrecht juridisch houvast en richting. Verzakelijking en juridisering trekken eveneens steeds diepere sporen in de zorgsector. Het zorgverzekeringsrecht (bijv. regulering van zorgverzekeraars, zorgpolissen en zorgkosten), het mededingingsrecht (de sector is berucht om kartelafspraken), het ondernemingsrecht in de zorg (bijv. medisch-specialistische bedrijven en privéklinieken) en governance in de zorg zijn daarop van grote invloed.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »