Managen van risico’s en inkoopprojecten

Het plannen van de eigen tactische activiteiten is vanwege de gestegen complexiteit en hektiek aan de orde van de dag. Succesvol inkopen vraagt derhalve om een degelijke, projectmatige aanpak van inkoopprojecten. Een weinig ontgonnen terrein van inkoop is het beheersen van risico’s. Het gaat hier om het inschatten en elimineren van risico’s bij bijvoorbeeld het aangaan van lange termijn relaties en met leveranciers in het buitenland. Risico’s onderkennen en te vertalen naar acties. Stappenplan risicomanagement.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »