Media technologie

Onderzoek door Creëren. Toegepast onderzoek moet nieuwe kennis genereren, op een rationele en verstandige wijze. Er bestaan vele onderzoeksmethoden volgens welke dit gebeuren kan. Wij geloven dat voor onderzoek door creëren een grote rol is weggelegd, naast meer gangbare onderzoeksmethoden. Door technologie op een verrassende of vernieuwende wijze toe te passen leert men nieuwe dingen zien. Nieuwe methoden en andere inzichten worden zo ontdekt. Kernwoorden van het Media technology programma zijn creativiteit, technologie en wetenschappelijk onderzoek. Innovatie en creativiteit in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Informatica. Psychologie. Kunstgeschiedenis. Taalkunde. Filosofie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »