Meervoudig- en enkelvoudig onderhands aanbesteden

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.
Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie.
Echter ook voor deze relatief kleinere opdrachten waarvoor aanbestedingsprocedures plaatsvinden, dienen voor publieke organisaties conform de Aanbestedingswet plaats te vinden. Onderwerpen als proportionaliteit, clusteren, percelen, EMVI, motivering en niet te vergeten het klachtenloket en TenderNed zetten een nadrukkelijke stempel in de werkwijze en processen van veel publieke medewerkers die namens hun organisatie aanbesteden.
De cursus biedt een praktisch handvat om te komen tot de beste keuze van een aannemer, dienstverlener of leverancier, zonder verstrikt te raken in juridisch getouwtrek. Onmisbare informatie voor zowel bedrijven als overheden!
Tijdens deze training wisselen theorie, praktijk, discussie en cases elkaar af. Zo krijgt u in een afwisselende setting tal van structuren, handvaten en praktische tips aangereikt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »