Nieuwe diagnostische technieken

Om een veilige en duurzame land- en tuinbouw te kunnen waarborgen moet de aan- of afwezigheid van allerlei plantgerelateerde organismen worden vastgesteld, zoals verwekkers van plantenziekten en hun antagonisten, organismen die de gezondheid van planten bevorderen, ziekteverwekkers voor de mens, etc.
Een effectieve implementatie van kwaliteitscontrole in alle schakels van de productieketen vereist de ontwikkeling van geharmoniseerde methoden en instrumenten, en producten voor classificatie, diagnose en detectie van plantpathogenen of plantgerelateerde organismen. In agrosystemen die steeds minder afhankelijk mogen zijn van chemische bestrijding neemt de vraag naar snelle, betrouwbare methoden voor detectie van plantgerelateerde organismen toe. Dergelijke technieken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet met het oog op: * kwaliteitscontrole substraat; * kwaliteitscontrole product; * naleving van exportregels; * preventie. Voor bovengenoemde doeleinden zijn detectietoetsen ontwikkeld. Deze kunnen worden toegepast op grond, water, plantenmateriaal, inocula, etc. De detectie richt zich daarbij op virussen, viroiden, bacterien, fytoplasma’s, schimmels, nematoden en insecten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »