Planning in de zuivelindustrie

In de voedselverwerkingsindustrie worden logistieke vraagstukken steeds complexer. De productvariëteit en vraagonzekerheid nemen toe, terwijl de concurrentie intensiveert. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven heroverwegen hoe productieprocessen gepland en beheerst moeten worden. Planningsoverwegingen in de voedselverwerkingsindustrie worden echter gecompliceerd door de karakteristieken van deze bedrijfstak, zoals houdbaarheid en minimale productiehoeveelheden. Promovendus laat in zijn proefschrift zien hoe deze karakteristieken invloed hebben op de planning. Onderwerpen die aan bod komen zijn het bepalen van productie- en bufferstrategie en het uitstellen van het moment waarop een product zijn definitieve vorm krijgt. Promovendus deed hiervoor een case-onderzoek in een melkverwerkingsfabriek waar deze planningsuitdagingen spelen. Simulatiestudies voegde hij toe om de uitkomsten van het onderzoek te verbreden. Door een aanpak te kiezen die dicht bij de praktijk blijft, beoogt het onderzoek bij te dragen aan nieuwe inzichten voor de praktijk.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »