Proactieve controle op vreemde stoffen in voedsel betaalt zich snel terug

Hormonen in rundvlees, bestrijdingsmiddelen op fruit en giftige stoffen geproduceerd door schimmels op graan zijn voorbeelden van ongewenste verontreinigingen of niet-toegestane stoffen in voedingsproducten. Met een proactieve houding van de overheid en een alert bedrijfsleven kan de daarmee veroorzaakte miljoenenschade snel worden beperkt.
Voedselincidenten komen gemakkelijk aan het licht. Dat komt mede doordat het voedsel op ons bord de laatste stap is van een complexe voedselketen waarbij micro-organismen en ongewenste chemische stoffen (chemische contaminanten) in de voedselketen terecht kunnen komen. De menselijke factor is daarbij cruciaal, met name door onwetendheid van de betrokkenen in de voedselketen, maar evenzeer door bewuste fraude en illegaal handelen. Dergelijke incidenten veroorzaken niet alleen directe slachtoffers, onrust en onzekerheid bij consumenten, maar brengen ook grote financiële en imagoschade toe aan economisch belangrijke bedrijfstakken. Het vertrouwen in onze voedselkwaliteit is een groot goed. Dit is voor een belangrijk deel te voorkomen als de spelers in de voedselketen hun medewerking verlenen en de overheid proactief is en blijft.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »