Teelten profiteren van ict

Duurzame productie van voedsel is kennisintensief en de kennis moet in ketenperspectief gebruikt kunnen worden. De verminderde inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld, vereist een intelligente en integrale benadering van de teelt. Directe kennisoverdracht wordt daarbij vervangen door ontwikkelingen en toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ict). Door het gebruik van digitale gegevensbestanden van telers, agro-industrie en instituten is er een continuum ontstaan van waarneming en interpretatie voor verbeterde adviezen. Innovatie met behulp van ict verbetert, net zoals in andere branches, de concurrentiekracht van de telers. Gegevensverwerking gedurende de gehele keten. Cultuur- en gebruikswaarde van rassen. Risico-inschattingen. Teelt van gewassen op maat voor afnemers en consument. Voedselveiligheid voor de consument.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »