Telecom toepassen in sectoren energie en defensie

Bij humanitaire rampen, zoals de aardbevingen is adequate hulpverlening cruciaal. Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokken partijen optimaal met elkaar communiceren via bijvoorbeeld een snel opgezet GSM-netwerk en iedereen daarbinnen de juiste bevoegdheden heeft?
Hoe zet je communicatie tussen veel partijen snel op? Direct na een ramp komen er weliswaar snel allerlei organisaties en hulpgoederen binnen, maar er is nog nooit een goed plan bedacht hoe je de onderlinge communicatie snel organiseert. De middelen zijn snel ter plekke, maar hoe knoop je alle netwerkcomponenten aan elkaar? Hoe regel je dat partijen direct kunnen bellen en e-mailen met anderen? En daarbinnen moet je organiseren dat bepaalde informatie alleen is uit te wisselen tussen daartoe bevoegde partijen en personen. Vreemd genoeg is dat nog nooit goed uitgewerkt. Onderzoeksinstituut is er in geslaagd, om samen met leveranciers van netwerken, softwarebedrijven en andere partijen, het voortouw genomen. Blauwdruk om bij toekomstige missies snel en adequaat communicatie te kunnen organiseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »