Traceerbaarheid en voedselveiligheid

De voedselketen staat bekend als een zeer complexe keten. De spelers in de keten zijn competitief ingesteld. Niet elke speler is bereid om informatie te leveren aan andere partijen in de markt. Maar traceerbaarheid vergt openheid. Door slim om te gaan met traceerbaarheid kan echter, tegelijk met het maatschappelijke belang, ook het eigen belang worden gediend. Nu is er een nieuwe methodiek ontwikkeld, die naadloos aansluit bij de bedrijfsvoering en toch meerwaarde biedt aan de gehele keten. Want veel interne processen blijken namelijk veel beter te sturen als je inzicht hebt in de gehele route die een product aflegt. In een pilot werd aangetoond dat met real-time tracking- en tracingsystemen de doorlooptijd in de keten met een factor vier verkort kan worden. Traceerbaarheid is ook een uitstekende tool om het imago van producten te ondersteunen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »