Vrijloopstallen voor duurzamere melkveehouderij

In Nederland is er veel belangstelling voor nieuwe, boxloze huisvestingsvormen voor melkvee, omdat deze de diergezondheid en het dierenwelzijn kunnen verbeteren. Met name de vrijloopstal lijkt een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele ligboxenstal, maar het concept kan niet zonder meer in Nederland worden ingezet. Onderzoeksgroep verrichtte een uitgebreide haalbaarheidstudie naar vrijloopstallen onder Nederlandse (klimaat)omstandigheden, en keek o.a. naar de situatie in Israël en de Verenigde Staten (Minnesota) waar het concept al succesvol wordt toegepast. De studie is een startpunt bij het zoeken naar nieuwe duurzame melkveebedrijfsystemen voor Nederlandse omstandigheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »