Zorg verbeteren met behulp van ICT-innovaties

Door slim gebruik te maken van ICT kan de informatievoorziening tussen huisartsen, apothekers en specialisten op verschillende locaties efficiënter en effectiever verlopen dan tot nu toe gebeurt. Er is veel mogelijk. Toch maken zorgverleners nog maar mondjesmaat gebruik van uitwisseling van elektronische patiëntengegevens. Door onderzoek te doen naar de oorzaken kan advies verleend worden aan een gezondheidsinstelling over een resultaatgerichte aanpak, met als uiteindelijk doel het zorgproces met ICT-oplossingen te optimaliseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »