Quality monitoring

Non-destructieve meetsystemen voor fysiologische eigenschappen van producten. Meting van producteigenschappen tijdens teelt, transport, bewaring en verwerking maakt sturen op kwaliteit of kwantiteit mogelijk. Door het gebruik van on-line metingen van gewaseigenschappen kan groei en nutrientenbehoefte van het gewas beter ingeschat worden. De aansturing van kasklimaat en nutriengift op basis van deze metingen moet leiden tot efficient gebruik van voedingsstoffen en energie tijdens de teelt met optimale gewasgroei en productkwaliteit.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »