Dossiernummer Titel Trefwoorden
K9559 Emerging Science and Technology acceptance; implementing; technology
K9012 Nieuw model om valorisatie in kaart te brengen. kennisvalorisatie
K8042 Technologie-overdracht technologiemanagement; technologieoverdracht
K6729 Kennisvalorisatie als kernopdracht: Leerervaringen menselijk kapitaal; kennisvalorisatie