Dossiernummer Titel Trefwoorden
K9500 Strategie, innovatie en technologie centraal strategy consulting; innovatie; technologie
K9037 Optimizing fertilizer application by near-sensing monitoring; stkstof; landbouw
K9029 Snijbloemen efficiënt vervoeren verpakkingstechnologie; bloemen
K9019 Viskwekerij gebruikt warmte van papierfabrikant energiebesparing; viskwekerij
K9020 Warmteterugwinning in compostvloer bio-brandstoffen; compostvloer
K9018 Platvis vangen zonder zeebodem om te woelen visserij en visteelt; innovatie; platvis
K9014 Bestrijding van schimmelziekte bij champignons gewasbescherming; champignon
K9006 Gemengde teelt van vis en groenten visserij en visteelt; groenten
K9003 Nieuwe teeltmethoden in water tuinbouw; teeltmethode
K9002 Nieuwe haverketen glutenvrij plantenfysiologie; gluten
K9000 Wormen inzetten voor grondverbetering gewasbescherming; grondverbetering
K8995 Algenkweek op reststromen algenkweek
K8990 Nieuwe methode om betere kassen te ontwerpen agrarische technologie; kassenbouw
K8971 Precisiesproeiers tegen ongewenste aardappels agrarische technologie; sproeien; aardappel
K8969 Automatisch fotosynthse meten in de glastuinbouw glastuinbouw; fotosynthese
K8961 Een neus voor aardappelziekte gewasbescherming; aardappel
K8952 Oogstrobot voor paprika agrarische technologie; robot; paprika
K8950 Voorzichtige robothand voor tuinbouw agrarische technologie; robot; tuinbouw
K8943 Kant-en-klare duurzame hagen bosbouw en bomenteelt; hagen
K8927 Een lounge voor koeien melkveehouderij; stal